Elly Cassee

Elly Cassee (Haarlem, 1947 - 2013, Amsterdam) studeerde Kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij verloor haar hart aan Italië gedurende een verblijf aan het Nederlands Instituut te Rome in 1971.

Haar onderwerp was Bolognese boekverluchtiging uit de dertiende en veertiende eeuw. In 1979 promoveerde zij daarop met het proefschrift The Missal of Cardinal Bertrand de Deux.

Zij werkte achtereenvolgens in Florence aan het Koninklijk Nederlands Instituut, in Wassenaar aan het Netherlands Institute for Advanced Study, en in Amsterdam aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en het Van Goghmuseum.

Zij was diep overtuigd van de vormende betekenis van een studieverblijf buiten onze landsgrenzen.