Aanvragen voor onderzoeksbeurzen en publicatie-subsidies

Aanvragen voor onderzoeksbeurzen en publicatie-subsidies moeten elk jaar voor 1 mei online worden ingediend.

Binnen twee maanden bericht de Stichting over het al dan niet honoreren van de aanvraag. Het bestuur beoordeelt de aanvragen op kwaliteit en op de potentie tot nieuwe inzichten te leiden. Het bestuur kan zich daarbij laten assisteren door meer terzake kundigen.

De Stichting verleent per jaar twee à drie onderzoeksbeurzen of publicatie-subsidies. Afhankelijk van plaats en tijdsduur van het onderzoek, of van de omvang van de geplande publicatie, kunnen de subsidies tot een maximum van in beginsel 7000 euro bedragen.

Kandidaten moeten op het moment dat zij het gesubsidieerde onderzoek zullen starten of publiceren ten minste in het bezit zijn van een MA-graad of een equivalent daarvan.